Yaşanabilir Mekanlar İçin Çalışıyoruz.

SSS

Sık Sorulan Sorular

 • Isı Yalıtımı Nedir

  Farklı sıcaklıkta iki ortam arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir. Bu işlem binalarda, dışarıya ve ısıtılmayan bölümlere bakan duvarlara, çatıya, bodrum tavanlarına, camlara ve doğramalara uygulanır.

   

  Doğru yapılmış ısı yalıtımı, bina sakinlerinin daha az enerji kullanarak ısınması veya serinlemesini sağlar. Daha az enerji kullanılması ısınma ve serinleme maliyetini düşürürken, çevre kirliliğinin azaltılmasını, binanın iç ve dış etkenlerden korunarak ömrünün uzatılmasını da sağlamaktadır.

 • Isı Yalıtımı Nasıl Yapılır ?

  Isı yalıtımı duvar, çatı, döşeme gibi farklı yapı elemanlarına uygulanabilmektedir. Her yapı elemanına özel farklı uygulama teknikleri mevcuttur. Örnek olarak duvarlara yapılan ısı yalıtımı; duvarın dışından, duvar arası ve duvarın içinden olmak üzere üç farklı şekilde uygulanabilmekte ve üçe ayrılan bu uygulamaların üçünün de kendine özgü uygulama teknikleri bulunmaktadır. 


  Ancak ısı yalıtımı nasıl yapılır genel olarak anlatılacak olursa, düşük ısı geçirgenliğine sahip özel ısı yalıtım malzemelerinin; evlerimizin çatı, döşeme, duvar ve tesisatlarına tekniğine uygun olarak uygulanmasıyla yapılır. Ayrıca, pencerelerde ısı yalıtımı, özel kaplamalı camlar ile üretilmiş yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılarak sağlanmaktadır.
   

   

 • Kullanılan Malzemeler Neler ?

  Cam Yünü

   

  İnorganik bir hammadde olan silis kumunun, yüksek basınç altında 1200 Cº - 1250 Cº de ergitilerek, ince eleklerden geçirilip elyaf haline getirilmesi sonucu oluşturulan açık gözenekli bir malzemedir. Değişik yoğunluklarda (14-100kg/m3) farklı kaplama malzemeleri ile şilte, levha veya boru formunda üretilebilir.

   

  Özellikleri : 

  Kullanım sıcaklığı –50 / +250 ºC (Bakalitsiz +450°C) aralığındadır. A1 veya A2 sınıfı yanmaz bir malzemedir. Isıl iletkenlik hesap değeri 0,035-0,050 W/mK’dir .

  Su buharı difüzyon direnç katsayısı μ=1’dir. Hacimce su emme değeri, %3-10’dur. Güneşin mor ötesi ışınlarından etkilenmez. Açık gözenekli elyaf yapısı ile ses dalgalarını absorbe eder, sesin diğer tarafa geçişini engeller veya en aza indirger. Bakalitli (sarı) ve bakalitsiz (beyaz) türleri vardır.Bir tarafı alüminyum folyo ile kaplanmış cam yünü levhaları çatılarda merteklerin arasında kullanılır. 

  Bir tarafı pvc kaplı cam yünü levhalar asma tavanlarda yalıtımı sağlamak, dekoratif amaçlı uygulama yaratabilmek, tesisat geçişlerini engellemek amacıyla kullanılır. Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve paslanma yapmaz, böcekler ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilmez.

   

  Taş Yünü

   

  İnorganik bir hammadde olan bazalt ve diabez taşlarının 1350-1400°C sıcaklıklarda, ince eleklerden geçirilip elyaf haline getirilmesi sonucu oluşturulan açık gözenekli bir malzemedir. Değişik yoğunluklarda (30-200kg/m3) farklı kaplama malzemeleri ile şilte, levha boru veya dökme formunda üretilebilir.

   

  Özellikleri:

  Kullanım sıcaklığı –50 / +650 ~ +750ºC aralığındadır. A1 veya A2 sınıfı yanmaz bir malzemedir. Isıl iletkenlik hesap değeri 0,035-0,050 W/mK’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı μ=1’dir.

  Hacimce su emme değeri, %2,5-10’dur. Basma dayanımı 0,5 ila 500kPa arasında değişmektedir. Güneşin mor ötesi ışınlarından etkilenmez. Doymuş yapısı sayesinde su itici özelliğine sahiptir. Buhar geçirgenliğine sahip olduğu için taşyünü içinde nem barındırmaz.

  Taşyünü elyafları sayesinde ses, gürültü gibi olumsuz dış etkenlere karşı akustik yalıtım yaptığı için huzurlu bir ortam imkanı sunar. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilemez.

   

  Genleştirilmiş Polistren Köpük (EPS)

   

  Polistren hammaddesinin su buharı ile teması ile hammaddesinde bulunan pentan gazının genleşmesiyle büyük bloklar halinde şişirilip ve sıcak tel ile kesilerek üretilirler. Levha şeklinde kalıp içerisinde şişirilerek de üretilebilirler. EPS levhaların ısı yalıtımı amacıyla kullanılabilmesi için yoğunluğunun en az 15kg/m3 olması gereklidir.

   

  Özellikleri :

  Styropor adıyla da bilinir. Kullanım sıcaklığı –50 / +75 ~ +80ºC aralığındadır Yangına tepki sınıfı D veya E’dir. Isıl iletkenlik hesap değeri 0,035 - 0,040 W/mK’dir.

  Su buharı difüzyon direnç katsayısı yoğunluğa bağlı olarak μ=20-100 arasında değişmektedir. Hacimce su emme değeri, %1-5’dir. Basma dayanımı 30 ila 500kPa arasında değişmektedir. Güneşin mor ötesi ışınlarına karşı hassastır.

   

  Ekstürüde Polistren Köpük (XPS)

   

  Polistren hammaddesinin ekstürüzyon (haddeleme) ile çekilmesi ile üretilen ortak çeperli kapalı hücre yapısına sahip ısı yalıtım malzemeleridir. Pürüzsüz (ciltli) veya pürüzlü ve kanallı yüzey biçimleri bulunmaktadır. Değişik yoğunluklarda (≥25kg/m3) XPS levhaları levha veya boru biçiminde üretilebilir.

   

  Özellikleri:

  Kullanım sıcaklığı –50 / +75 ~ +80ºC aralığındadır. Yangına tepki sınıfı D veya E’dir. Isıl iletkenlik hesap değeri 0,030-0,040W/mK’dir.

  Su buharı difüzyon direnç katsayısı μ=80-250 arasında değişmektedir. Hacimce su emme değeri, %0-0,5’dır. Basma dayanımı 100 ila 1000kPa arasında değişmektedir. Güneşin mor ötesi ışınlarına karşı hassastır.

   

  Poliüretan Sert Köpük (PUR)

   

  Poliüretan, iki ayrı kimyasal komponentin bir araya getirilmesi ile üretilir. Bu karışım daha sonra kalıba dökülerek kapatılır. Kimyasal reaksiyon sonucunda,genleşerek kalıbı tamamıyla kaplar ve likit halden katı hale geçer. Farklı yoğunluklarda (≥30kg/m3) levha, sandviç panel ve püskürtme yöntemiyle kullanılan bir ısı yalıtım malzemesidir.

   

  Özellikleri:

  Kullanım sıcaklığı –200 / +110ºC aralığındadır. Yangına tepki sınıfı D, E veya F’dir. Isıl iletkenlik hesap değeri 0,025-0,040 W/mK’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı μ=30-100 arasında değişmektedir. Hacimce su emme değeri, %3-5’dir. Basma dayanımı 25 ila 800kPa arasında değişmektedir. Güneşin mor ötesi ışınlarına karşı hassastır.

   

  Fenol Köpüğü (PF)

   

  Fenol-Formaldehit bakalitine anorganik şişirici ve sertleştirici maddeler katılarak elde edilir. Muhtelif yoğunluklarda levha ve boru biçiminde alüminyum folyo, metal vb. kaplamalar ile donatılabilen bir üründür. Tesisat yalıtımı uygulamalarında kullanılan fenol köpüğünün tesisatlarda korozyona sebebiyet verdiğine dair bulgular vardır.

   

  Özellikleri:

  Kullanım sıcaklığı –180 / +120ºC aralığındadır. Yangına tepki sınıfı: kaplamasız B, Alüminyum folyo kaplamalı C dir. Isıl iletkenlik hesap değeri 0,030-0,045 W/mK’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı μ=10-50 dir.

   

  Cam Köpüğü (CG)

   

  Cam köpüğü; hücresel dolgu malzemesi ile birleştirilmiş atık cam kırıklarından oluşur. Bu iki bileşen bir kalıba yerleştirilerek yaklaşık 510°C ye ısıtılır. Isıtma işlemi süresince kırılmış cam tanecikleri eriyerek sıvı hale geçer. Hücresel dolgu malzemesinin ayrışması sonucunda karışım genleşip kalıbı doldurur. Karışımın milyonlarca birbirine bağlı, üniform ve kapalı hücreler oluşturmasıyla değişik yoğunluklarda (100-150kg/m3) cam köpüğü elde edilir.

   

  Özellikleri:

  A sınıfı yanmazdır. Isıl iletkenlik hesap değeri 0,045-0,060 W/mK’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı μ=∞ dur. (Buhar geçirimsizdir.) Su emme %0 dır. Kullanım sıcaklığı –260 / +430ºC aralığındadır. Basma dayanımı 430 ila 8800kPa arasında değişmektedir. Kimyasal maddelere dayanıklıdır. Güneşin mor ötesi ışınlarından etkilenmez.

   

  Ahşap yünü (WW)

   

  Ahşap talaşının belirli bir bağlayıcı ile sıkıştırılarak levha halinde değişik yoğunluklarda 460-650kg/m3 üretilen bir yalıtım malzemesidir. Genellikle EPS ve Taşyünü ısı yalıtım levhalarının tek veya iki yüzeyine ahşap yünü levhaların lamine edilmesi ile elde edilen kompozit paneller halinde kullanılırlar.

   

  Özellikleri:

  Heraklit olarak da bilinir. Kullanım sıcaklığı 0 / 110 ºC aralığındadır. Yangına tepki sınıfı B dir. Isıl iletkenlik hesap değeri 0,065-0,090 W/mK’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı μ=2-5 arasında değişmektedir. Basma dayanımı 20 ila 1000kPa arasında değişmektedir. Güneşin mor ötesi ışınlarından etkilenmez.

   

  Genleştirilmiş Perlit (EPB)

   

  Bünyesinde %2-4 oranında bağlı su bulunduran ve camsı bir kayaç olan perliti diğer volkanik camlardan ayıran en önemli özellik, ısıtılarak yumuşama sıcaklığına getirildiğinde orijinal hacminin 4-24 katına çıkabilmesidir. Perlit temel olarak silika ve alüminyum bileşimlerinden oluşmuş olsa da kolaylıkla nem absorbe edebilen Na2O, CaO, MgO ve K2O gibi higroskopik katkılarda içerir. Ham perlitin kırılıp değişik ebatlardaki eleklerden geçirilerek tasnif edilmesinin ardından 800-1150°C’ye hızlı bir şekilde ısıtılarak bünyesindeki özsuyun buharlaşması ile patlaması sonucu granül halinde genleştirilmiş perlit elde edilir. Levha veya granül olarak torbalara konularak kullanılabilir.

   

  Özellikleri:

  Kullanım sıcaklığı –250 / +1000ºC aralığındadır. A sınıfı yanmazdır. Isıl iletkenlik hesap değeri 0,045-0,065 W/mK’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı μ=5 dir. Güneşin mor ötesi ışınlarından etkilenmez.

   

  Genleştirilmiş Mantar Levhalar (ECB)

   

  Doğal bir ürün olan mantar Akdeniz yöresindeki özel ağaçlardan elde edilir. Ağaçlardan soyulan mantar, temizlenip prosesten geçirilerek granül haline getirilir. Granüller kurutma cihazında temizleme ve tıraşlama prosesinden elde edilen mantar tozlarının yakılması ile elde edilen kızgın buhara tabi tutulur. Mantar bloklar bu prosesinden sonra kurutma cihazından çıkarılarak su ile soğutularak 2 hafta süresince dinlenmeye bırakılır. Bu süresinin ardından testere ile talep edilen kalınlıklarda kesilerek değişik yoğunluklarda (80-500 kg/m3) mantar levhalar elde edilir.

   

  Özellikleri:

  Kullanım sıcaklığı -180 / +100ºC aralığındadır. Yangına tepki sınıfı E’dir. Isıl iletkenlik hesap değeri 0,045-0,055 W/mK’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı μ=5-10 dur. Güneşin mor ötesi ışınlarından etkilenmez.

   

   

 • Mantolamanın Faydaları Nelerdir ?

  Mantoloma; mevsim şartlarına göre ısı kayıp ve kazançlarını engellemek için bina dış kabuğunun ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır.

   

  * Isıtma ve soğutma için kullanılan enerjide (yakıtta) %40-%60 arasında tasarruf sağlar.

   

  * Dış cephe ısı yalıtım sistemleri dahilinde uygulanan kaplamalar binaya dekoratif ve şık bir görüntü kazandırır.

   

  * Yakıt tüketimini azalttığı için çevre dostudur.

   

  * Binanın dış yapısını tüm dış etkenlerden korur.

   

  * Sıcaklık farkları sebebiyle oluşabilecek çatlakları, zararları ve rutubeti önler.

   

  * Binanızın değerini arttırır ve binanız masraf çıkarmaz; sağlam kalır.

   

  * Yoğuşma en aza indirgenir.

   

 • Bina Enerji Yönetmeliği

  5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine göre 1 Ocak 2011'tarihi itibari ile 50 m² üzeri inşaat alanına sahip tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkarılması zorunlu hale gelmiştir. Enerji Kimlik Belgesinin çıkartılmaması da yeni pek çok yaptırım ve maddi külfeti beraberinde getirerek, ısı yalıtımını zorunlu hale getirmiştir.

   

  5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Madde 7 F/1/d Enerji Kimlik Belgesini zorunluluk haline getirip, uygulamaya ilikin usûl ve esasları Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine bırakmıştır.

   

  Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine göre;

   

  Enerji Kimlik Belgesi, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgilerini içeren bir belgedir. Böylelikle verildiği binanın Enerji Performansını göstermektedir. Enerji Kimlik Belgesine göre tüm binalar A ve G harfleri aralığında bir Enerji Sınıfı alır. A verimli bina, G ise verimsiz bina anlamına gelmektedir. Olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını tam olarak sağlayan bir bina ise C enerji sınıfını alacaktır.

   

  Yeni yapılacak binalarda 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi çıkartmak zorunludur.

   

  1 Ocak 2011 tarihiyle birlikte Türkiye'de yeni yapılan binalarda yapı kullanım izinlerinin alınabilmesi için Enerji Kimlik Belgesi'ni çıkartmak zorunlu hale getirilmiştir. Yeni yapılan binalara Enerji kimlik Belgesi düzenlenebilmesi için binanın Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre sahip olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını karşılayabilecek şekilde inşa edilmiş olması gerekmektedir. Yani yeni inşa edilen binaların enerji sınıfının azami C olması gerekmektedir. Aksi halde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenemeyeceği için yapı kullanım izni de alınamayacaktır.

   

  MADDE 5 ;

   

  (1) (Değişik:RG-1/4/2010-27539) Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren önemli tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır.

   

  (2) Binanın mimari, mekanik ve elektrik projeleri, diğer yasal düzenlemeler yanında, enerji ekonomisi bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, ilgili idare tarafından yapı ruhsatı verilmez.

   

  (3) Bu Yönetmelik esaslarına uygun projesine göre uygulama yapılmadığının tespiti halinde, tesbit edilen eksiklikler giderilinceye kadar binaya, ilgili idare tarafından yapı kullanım izin belgesi verilmez.

   

  Isı yalıtım projesi zorunluluğu, Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği ile yeni getirilen bir diğer önemli hususta ısı yalıtım projesi zorunluluğudur. Yeni yapılan binalarda yapı kullanım izni alabilmek için içeriği mevzuata uygun olarak hazırlanmış bir ısı yalıtım projesi hazırlanması zorunludur. Aksihalde yeni yapılan binanın yapı ruhsatı alınamayacaktır.

   

  Mevcut binalar 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorunda.

   

  Türkiye'de yeni yapılan binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkartmak 1 Ocak 2011 tarihi itibari ile zorunlu hale getirilmesine karşın mevcut binalara Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamaları için 2017 yılına kadar süre tanınmıştır. Mevcut binalar için enerji sınıfı sınırlaması bulunmamaktadır. Yani mevcut binanızın enerji sınıfı C sınıfının altında çıkabilir. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre 2017 yılından sonra binanızın enerji sınıfının C sınıfının altında olması halinde ise bina sahiplerini pek çok yaptırım beklemektedir. 2017 yılından sonra tüm bina alım - satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu olacaktır. Yine, yapılacak düzenlemeler sayesinde binalar enerji sınıflarına göre bir vergilendirmeye tabi tutulacaktır. Enerji sınıfları bakımından sınıflandırmaya tabi tutulan binalar atık enerji verimliliklerine göre vergilendirilebilecek, en çok vergiyi G sınıfı en az vergiyi A sınıfı olmak üzere verimliliklerine göre ödeyeceklerdir. Ayrıca 2017 yılından sonra tüm bina alım - satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu olacaktır. Böylece satın alan veya kiralayan aldığı yapının Enerji Sınıfının ne olduğunu bilecek ve tercihini buna göre yapabilecektir. Bu da binalara olan talebi ve yapı fiyatlarına yansıyacaktır.

   

  Sonuç olarak 2017 yılı itibari ile enerji kimlik belgesi olmayan binaların alım - satım ve kiralamaları yapılamayacak üstelik daha yüksek vergiler ödemek zorunda kalacaklardır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için mevcut yalıtımsız binalarımıza ısı yalıtımı yaptırmak artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

   

  MADDE 10 ;

  (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 standardında belirtilen hesap metoduna göre, yetkili makina mühendisi tarafından hazırlanan "ısı yalıtımı projesi" imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi safhasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir.

   

  MANTOLAMA KANUNU

   

  MADDE 25 ;

  (15) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

   

  GEÇİCİ MADDE 3 ;

  (1) Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. (Enerji Verimliliği Kanununun yayım tarihi 02.05.2007 dir.)

   

 • Ne Kadar Zamanda Yapılır ?

  Mantolama uygulama süresi, yapının büyüklüğü, ihtiyaçları, uygulamada çalışacak kişi sayısına göre değişmektedir. Genel olarak mantolama uygulamaları, orta büyüklükteki bir bina için 1-4 haftalık sürede tamamlanır. Hava koşulları da bu süre üzerinde ciddi bir rol oynamaktadır. Yağış ve rüzgâr gibi olumsuz hava koşulları uygulamanın durmasına neden olmaktadır.

   

1 Yıllık Tecrübe
1 Alanında Uzman Personel
1 Memnun Mesken Sahibi
1 Tamamlanan Proje

Bazı Referanslarımız

 • YIL-AK İnşaat Yalıtım Mantolama / Ankara Weber Yetkili Mantolama Bayii / 0312 472 90 92-YIL-AK İnşaat Yalıtım Mantolama / Ankara Weber Yetkili Mantolama Bayii / 0312 472 90 92

 • YIL-AK İnşaat Yalıtım Mantolama / Ankara Weber Yetkili Mantolama Bayii / 0312 472 90 92-YIL-AK İnşaat Yalıtım Mantolama / Ankara Weber Yetkili Mantolama Bayii / 0312 472 90 92

 • YIL-AK İnşaat Yalıtım Mantolama / Ankara Weber Yetkili Mantolama Bayii / 0312 472 90 92-www.yilakinsaat.com.tr

 • YIL-AK İnşaat Yalıtım Mantolama / Ankara Weber Yetkili Mantolama Bayii / 0312 472 90 92-YIL-AK İnşaat Yalıtım Mantolama / Ankara Weber Yetkili Mantolama Bayii / 0312 472 90 92

 • YIL-AK İnşaat Yalıtım Mantolama / Ankara Weber Yetkili Mantolama Bayii / 0312 472 90 92-YIL-AK İnşaat Yalıtım Mantolama / Ankara Weber Yetkili Mantolama Bayii / 0312 472 90 92

 • YIL-AK İnşaat Yalıtım Mantolama / Ankara Weber Yetkili Mantolama Bayii / 0312 472 90 92-Q HOTEL   ÇANKAYA - ANKARA

 • YIL-AK İnşaat Yalıtım Mantolama / Ankara Weber Yetkili Mantolama Bayii / 0312 472 90 92-YIL-AK İnşaat Yalıtım Mantolama / Ankara Weber Yetkili Mantolama Bayii / 0312 472 90 92

 • YIL-AK İnşaat Yalıtım Mantolama / Ankara Weber Yetkili Mantolama Bayii / 0312 472 90 92-eyüpoğlu apt turangüneş bulvarı no:52 çankaya - ankara

 • YIL-AK İnşaat Yalıtım Mantolama / Ankara Weber Yetkili Mantolama Bayii / 0312 472 90 92
 • YIL-AK İnşaat Yalıtım Mantolama / Ankara Weber Yetkili Mantolama Bayii / 0312 472 90 92
 • YIL-AK İnşaat Yalıtım Mantolama / Ankara Weber Yetkili Mantolama Bayii / 0312 472 90 92
 • YIL-AK İnşaat Yalıtım Mantolama / Ankara Weber Yetkili Mantolama Bayii / 0312 472 90 92
 • YIL-AK İnşaat Yalıtım Mantolama / Ankara Weber Yetkili Mantolama Bayii / 0312 472 90 92
 • YIL-AK İnşaat Yalıtım Mantolama / Ankara Weber Yetkili Mantolama Bayii / 0312 472 90 92