Kullanılan Malzemeler Neler ?

Cam Yünü

 

İnorganik bir hammadde olan silis kumunun, yüksek basınç altında 1200 Cº - 1250 Cº de ergitilerek, ince eleklerden geçirilip elyaf haline getirilmesi sonucu oluşturulan açık gözenekli bir malzemedir. Değişik yoğunluklarda (14-100kg/m3) farklı kaplama malzemeleri ile şilte, levha veya boru formunda üretilebilir.

 

Özellikleri : 

Kullanım sıcaklığı –50 / +250 ºC (Bakalitsiz +450°C) aralığındadır. A1 veya A2 sınıfı yanmaz bir malzemedir. Isıl iletkenlik hesap değeri 0,035-0,050 W/mK’dir .

Su buharı difüzyon direnç katsayısı μ=1’dir. Hacimce su emme değeri, %3-10’dur. Güneşin mor ötesi ışınlarından etkilenmez. Açık gözenekli elyaf yapısı ile ses dalgalarını absorbe eder, sesin diğer tarafa geçişini engeller veya en aza indirger. Bakalitli (sarı) ve bakalitsiz (beyaz) türleri vardır.Bir tarafı alüminyum folyo ile kaplanmış cam yünü levhaları çatılarda merteklerin arasında kullanılır. 

Bir tarafı pvc kaplı cam yünü levhalar asma tavanlarda yalıtımı sağlamak, dekoratif amaçlı uygulama yaratabilmek, tesisat geçişlerini engellemek amacıyla kullanılır. Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve paslanma yapmaz, böcekler ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilmez.

 

Taş Yünü

 

İnorganik bir hammadde olan bazalt ve diabez taşlarının 1350-1400°C sıcaklıklarda, ince eleklerden geçirilip elyaf haline getirilmesi sonucu oluşturulan açık gözenekli bir malzemedir. Değişik yoğunluklarda (30-200kg/m3) farklı kaplama malzemeleri ile şilte, levha boru veya dökme formunda üretilebilir.

 

Özellikleri:

Kullanım sıcaklığı –50 / +650 ~ +750ºC aralığındadır. A1 veya A2 sınıfı yanmaz bir malzemedir. Isıl iletkenlik hesap değeri 0,035-0,050 W/mK’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı μ=1’dir.

Hacimce su emme değeri, %2,5-10’dur. Basma dayanımı 0,5 ila 500kPa arasında değişmektedir. Güneşin mor ötesi ışınlarından etkilenmez. Doymuş yapısı sayesinde su itici özelliğine sahiptir. Buhar geçirgenliğine sahip olduğu için taşyünü içinde nem barındırmaz.

Taşyünü elyafları sayesinde ses, gürültü gibi olumsuz dış etkenlere karşı akustik yalıtım yaptığı için huzurlu bir ortam imkanı sunar. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilemez.

 

Genleştirilmiş Polistren Köpük (EPS)

 

Polistren hammaddesinin su buharı ile teması ile hammaddesinde bulunan pentan gazının genleşmesiyle büyük bloklar halinde şişirilip ve sıcak tel ile kesilerek üretilirler. Levha şeklinde kalıp içerisinde şişirilerek de üretilebilirler. EPS levhaların ısı yalıtımı amacıyla kullanılabilmesi için yoğunluğunun en az 15kg/m3 olması gereklidir.

 

Özellikleri :

Styropor adıyla da bilinir. Kullanım sıcaklığı –50 / +75 ~ +80ºC aralığındadır Yangına tepki sınıfı D veya E’dir. Isıl iletkenlik hesap değeri 0,035 - 0,040 W/mK’dir.

Su buharı difüzyon direnç katsayısı yoğunluğa bağlı olarak μ=20-100 arasında değişmektedir. Hacimce su emme değeri, %1-5’dir. Basma dayanımı 30 ila 500kPa arasında değişmektedir. Güneşin mor ötesi ışınlarına karşı hassastır.

 

Ekstürüde Polistren Köpük (XPS)

 

Polistren hammaddesinin ekstürüzyon (haddeleme) ile çekilmesi ile üretilen ortak çeperli kapalı hücre yapısına sahip ısı yalıtım malzemeleridir. Pürüzsüz (ciltli) veya pürüzlü ve kanallı yüzey biçimleri bulunmaktadır. Değişik yoğunluklarda (≥25kg/m3) XPS levhaları levha veya boru biçiminde üretilebilir.

 

Özellikleri:

Kullanım sıcaklığı –50 / +75 ~ +80ºC aralığındadır. Yangına tepki sınıfı D veya E’dir. Isıl iletkenlik hesap değeri 0,030-0,040W/mK’dir.

Su buharı difüzyon direnç katsayısı μ=80-250 arasında değişmektedir. Hacimce su emme değeri, %0-0,5’dır. Basma dayanımı 100 ila 1000kPa arasında değişmektedir. Güneşin mor ötesi ışınlarına karşı hassastır.

 

Poliüretan Sert Köpük (PUR)

 

Poliüretan, iki ayrı kimyasal komponentin bir araya getirilmesi ile üretilir. Bu karışım daha sonra kalıba dökülerek kapatılır. Kimyasal reaksiyon sonucunda,genleşerek kalıbı tamamıyla kaplar ve likit halden katı hale geçer. Farklı yoğunluklarda (≥30kg/m3) levha, sandviç panel ve püskürtme yöntemiyle kullanılan bir ısı yalıtım malzemesidir.

 

Özellikleri:

Kullanım sıcaklığı –200 / +110ºC aralığındadır. Yangına tepki sınıfı D, E veya F’dir. Isıl iletkenlik hesap değeri 0,025-0,040 W/mK’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı μ=30-100 arasında değişmektedir. Hacimce su emme değeri, %3-5’dir. Basma dayanımı 25 ila 800kPa arasında değişmektedir. Güneşin mor ötesi ışınlarına karşı hassastır.

 

Fenol Köpüğü (PF)

 

Fenol-Formaldehit bakalitine anorganik şişirici ve sertleştirici maddeler katılarak elde edilir. Muhtelif yoğunluklarda levha ve boru biçiminde alüminyum folyo, metal vb. kaplamalar ile donatılabilen bir üründür. Tesisat yalıtımı uygulamalarında kullanılan fenol köpüğünün tesisatlarda korozyona sebebiyet verdiğine dair bulgular vardır.

 

Özellikleri:

Kullanım sıcaklığı –180 / +120ºC aralığındadır. Yangına tepki sınıfı: kaplamasız B, Alüminyum folyo kaplamalı C dir. Isıl iletkenlik hesap değeri 0,030-0,045 W/mK’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı μ=10-50 dir.

 

Cam Köpüğü (CG)

 

Cam köpüğü; hücresel dolgu malzemesi ile birleştirilmiş atık cam kırıklarından oluşur. Bu iki bileşen bir kalıba yerleştirilerek yaklaşık 510°C ye ısıtılır. Isıtma işlemi süresince kırılmış cam tanecikleri eriyerek sıvı hale geçer. Hücresel dolgu malzemesinin ayrışması sonucunda karışım genleşip kalıbı doldurur. Karışımın milyonlarca birbirine bağlı, üniform ve kapalı hücreler oluşturmasıyla değişik yoğunluklarda (100-150kg/m3) cam köpüğü elde edilir.

 

Özellikleri:

A sınıfı yanmazdır. Isıl iletkenlik hesap değeri 0,045-0,060 W/mK’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı μ=∞ dur. (Buhar geçirimsizdir.) Su emme %0 dır. Kullanım sıcaklığı –260 / +430ºC aralığındadır. Basma dayanımı 430 ila 8800kPa arasında değişmektedir. Kimyasal maddelere dayanıklıdır. Güneşin mor ötesi ışınlarından etkilenmez.

 

Ahşap yünü (WW)

 

Ahşap talaşının belirli bir bağlayıcı ile sıkıştırılarak levha halinde değişik yoğunluklarda 460-650kg/m3 üretilen bir yalıtım malzemesidir. Genellikle EPS ve Taşyünü ısı yalıtım levhalarının tek veya iki yüzeyine ahşap yünü levhaların lamine edilmesi ile elde edilen kompozit paneller halinde kullanılırlar.

 

Özellikleri:

Heraklit olarak da bilinir. Kullanım sıcaklığı 0 / 110 ºC aralığındadır. Yangına tepki sınıfı B dir. Isıl iletkenlik hesap değeri 0,065-0,090 W/mK’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı μ=2-5 arasında değişmektedir. Basma dayanımı 20 ila 1000kPa arasında değişmektedir. Güneşin mor ötesi ışınlarından etkilenmez.

 

Genleştirilmiş Perlit (EPB)

 

Bünyesinde %2-4 oranında bağlı su bulunduran ve camsı bir kayaç olan perliti diğer volkanik camlardan ayıran en önemli özellik, ısıtılarak yumuşama sıcaklığına getirildiğinde orijinal hacminin 4-24 katına çıkabilmesidir. Perlit temel olarak silika ve alüminyum bileşimlerinden oluşmuş olsa da kolaylıkla nem absorbe edebilen Na2O, CaO, MgO ve K2O gibi higroskopik katkılarda içerir. Ham perlitin kırılıp değişik ebatlardaki eleklerden geçirilerek tasnif edilmesinin ardından 800-1150°C’ye hızlı bir şekilde ısıtılarak bünyesindeki özsuyun buharlaşması ile patlaması sonucu granül halinde genleştirilmiş perlit elde edilir. Levha veya granül olarak torbalara konularak kullanılabilir.

 

Özellikleri:

Kullanım sıcaklığı –250 / +1000ºC aralığındadır. A sınıfı yanmazdır. Isıl iletkenlik hesap değeri 0,045-0,065 W/mK’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı μ=5 dir. Güneşin mor ötesi ışınlarından etkilenmez.

 

Genleştirilmiş Mantar Levhalar (ECB)

 

Doğal bir ürün olan mantar Akdeniz yöresindeki özel ağaçlardan elde edilir. Ağaçlardan soyulan mantar, temizlenip prosesten geçirilerek granül haline getirilir. Granüller kurutma cihazında temizleme ve tıraşlama prosesinden elde edilen mantar tozlarının yakılması ile elde edilen kızgın buhara tabi tutulur. Mantar bloklar bu prosesinden sonra kurutma cihazından çıkarılarak su ile soğutularak 2 hafta süresince dinlenmeye bırakılır. Bu süresinin ardından testere ile talep edilen kalınlıklarda kesilerek değişik yoğunluklarda (80-500 kg/m3) mantar levhalar elde edilir.

 

Özellikleri:

Kullanım sıcaklığı -180 / +100ºC aralığındadır. Yangına tepki sınıfı E’dir. Isıl iletkenlik hesap değeri 0,045-0,055 W/mK’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı μ=5-10 dur. Güneşin mor ötesi ışınlarından etkilenmez.