Malzeme seçimi

Mantolamada kullanılacak malzemelere karar verilmesi, malzemelerin çeşitliliği ve mantolamanın teknik bir konu olmasından ötürü karmaşık bir süreçtir. Bu aşamada hata yapmamak ve kendinize en uygun çözümü seçmek adına iyi araştırma yapmak gerekir.
Bu süreçte apartman sakinlerine bilgilendirici bir sunum yapılmasını ücretsiz talep edebilirsiniz.

Malzeme seçimi esnasında ürünleri içeriği kadar mevzuatlara uyumlu olması, kalite belgeleri, üretici firma garanti süreleri, uygulayıcı firma garanti süreleri ve ürün sorumluluk sigortaları vb. sorgulanmalıdır. Ayrıca güvenli bir seçim yapabilmek için hem üreticiden hem de uygulayıcıdan referans talep edilmelidir.

weber mantolama sistemleri dahilinde kullanılan tüm ürünler Avrupa Teknik Onay Kuruluşu (EOTA) tarafından yayınlanan ETAG 004’e uygun olarak test edilmiş ve belgelendirilmiştir. weber mantolama sistemleri 10 yıla varan garanti süresi kapsamındadır, ayrıca her bir sistem bileşeni ayrı ayrı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından test edilmiş ve belgelendirilmiştir. weber mantolama sistemleri ayrıca binanızda kullanılan ürünlerin performansından kaynaklanabilecek her türlü riske karşı “Saint-Gobain Weber Ürün Sorumluluk Sigortası” poliçesi ile 2 yıl süre ile teminat altına alınmıştır.