Karar alma süreci

Binanıza mantolama yapılabilmesi için öncelikle karar alınması ve karar defterine işlenmesi gerekir. Kat mülkiyeti kanununa göre, apartman veya site yönetimi mantolama yaptırabilmesi için % 51’ lik çoğunluk ile yetkilendirilir.

Bu aşamada, ihtiyaç duyulduğu takdirde ekibimiz apartman toplantılarınıza katılabilir ve mantolama bilgilendirme sunumu yapabilir.